CBS: Armoede in Fryslân op landelijk gemiddelde

© ANP
Fryslân ligt op het landelijk gemiddelde wat armoede onder huishoudens betreft. Volgens het CBS groeiden er in 2014 meer dan 400.000 kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit is landelijk een gemiddelde van ruim 12 procent. In Fryslân ligt dat net iets lager.
Kinderen uit huishoudens met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen aan allerhande activiteiten dan andere kinderen. Het gaat dan om schoolreisjes, sport of muziekles. Daarnaast ontbreekt het vaak aan geld voor nieuwe kleren of vakantie. De kans op armoede is het grootst in Zuid-Holland en Groningen.
Utrecht heeft met 10 procent 'arme' huishoudens het laagste percentage van Nederland.