FrieslandCampina helpt boeren aan mestvergister

In dongfergister © Omrop Fryslân, Simone Scheffer
FrieslandCampina wil duizend melkveehouders helpen aan een monovergister waarmee ze op de boerderij mest kunnen omzetten in elektriciteit. Dat zegt topman Roelof Joosten in Trouw. Het bedrijf doet dit om aan de klimaatdoelstelling te voldoen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Door de installatie moeten de boerenbedrijven energieneutraal worden en wordt de uitstoot van broeikasgassen lager.
De directeur van FrieslandCampina verwacht in juni een subsidieregeling te treffen met minister Kamp van economische zaken. De mestvergisters moeten in 2020 worden opgeleverd.