Plannen voor een e-sigarettenfabriek in Leeuwarden

Elektroanyske sigaret © ANP
Er zijn serieuze plannen om een productiehal van elektronische sigaretten naar Leeuwarden te halen. Ondernemer Hans-Henk Wolters wil de productie van de sigaretten uit China verplaatsen naar de Friese hoofdstad. De kwaliteit zou in Leeuwarden beter zijn. Op termijn zouden er 40 tot 60 mensen aan het werk gesteld moeten worden. Het gaat dan met name om mensen die nu moeilijk aan een baan kunnen komen.
De plannen zijn nog niet helemaal rond. "Ik doar myn hân der net foar yn it fjoer te stekken", zegt Wolters.