Easterwierrum heeft speciale til voor boerenzwaluwen

Easterwierrum is een zogenoemde zwaluwtil rijker. Het is een plek voor boerenzwaluwen om te zitten en een nest te maken. De zwaluwtil was de wens van Joast Stoelinga, vogelliefhebber en oud-voorzitter van de Vogelwacht in het dorp. Hij miste de zwaluwen, die vroeger massaal op de telefoon- en stroomkabels zaten, maar die zijn er nu veel minder.
Zwaluwen houden er niet van om in bomen, op het dak of op de grond te zitten. In Easterwierrum staan nu twee palen met draden ertussen, waar de vogels kunnen zitten.
Daarnaast staat een til met een dakje en hierop een vogeltje, die kunstenaar Ids WIllemsma ontworpen heeft. Hij woont ook in het dorp. Onder het dakje hangen achttien kunstnesten voor de zwaluwen. Op 21 mei is de officiële opening van de zwaluwtil. Dan wordt er ook een informatiebord onthuld.