Plan voor Historisch Centrum in voormalig stadhuis Bolsward

Bolsward krijgt een Historisch Centrum naar voorbeeld van het HCL in Leeuwarden. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet het voormalig stadhuis in Bolsward daarvoor als ideale locatie. Dit karakteristieke gebouw bestaat volgend jaar 400 jaar en is beeldbepalend voor het hart van Bolsward.
In het gebouw zouden de oudheidskamer, het Titus Brandsmamuseum en het Gysbert Japicxhuis ondergebracht moeten worden, maar ook de bibliotheek, het gemeentearchief en een gemeenteloket. Als de financiering rond komt zou het historisch centrum in 2018 open kunnen.