Mobiliteitscentrale moet vervoersaanbod optimaliseren

Noordoost-Fryslân krijgt een mobiliteitscentrale. Deze centrale zorgt ervoor dat het vervoersaanbod in die regio wordt geoptimaliseerd. Er wordt getracht een samenhangend en versterkend geheel van kleinschalig vervoer te realiseren. Zo worden leerlingenvervoer en wmo-vervoer beter op elkaar afgestemd. De komst van de mobiliteitscentrale betekent dat de regie op het vervoer en het rijden van de ritten van elkaar worden gescheiden. De centrale plant de ritten, los van de vervoerders.
Leefbaar Noordoost-Fryslân
De mobiliteitscentrale is een initiatief van Gedeputeerde Staten en zes gemeenten in het noordoosten van Fryslân en zal vanaf 1 augustus volgend jaar starten. Gedeputeerde Johannes Kramer: "Noardeast-Fryslân moat in leefbere regio bliuwe troch goede berikberens en wêr't dat nedich is, sille wy de boargers stypje by harren mobiliteit."
Actueel
Met de nieuwe werkwijze kan de regio ook beter inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.  "Sa binne wy mei it ferfier yn de regio ree foar de takomst. Ik bin grutsk dat wy dit mei-inoar yn Noardeast organisearje", zo zegt wethouder Pytsje de Graaf, die het project leidt.