''Toekomst van de Friese literatuur op het spel''

De toekomst van de Friese literatuur staat op het spel. Dat zegt Willem Verf van de stichting FLMD. Die stichting huurt de Skriuwersark op De Veenhoop, waar schrijvers in alle rust kunnen werken, en geeft alle jaren de Douwe Tammingaprijs uit. Normaliter betaalt de stichting deze activiteiten van de rente die ze opstrijken over het geld dat ze op de bank hebben staan. Maar de rente is nu zo laag dat dat bijna niets meer oplevert. De stichting kan interen op het vermogen dat er is, maar alleen als er weer geld bijkomt, zegt V
Dat is niet het enige, zegt verf, er zijn steeds minder uitgevers die verstand van zaken hebben. Dat is ook een punt van zorg. Het hangt er vanaf hoeveel mensen het lezen. Geschreven Fries is er niet zoveel. Reclame en gebruiksaanwijzingen zijn meestal in het Nederlands.
Uitgeven wordt moeilijker
Het uitgeven van Friestalig proza en dichtwerk wordt steeds moeilijker, zegt Verf, en dan is het logisch dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de stichting FLMD. Daarom roept hij mensen op die de Friese literatuur een warm hart toedragen, om de stichting te steunen met een schenking.
FLMD
FLMD staat voor Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. De stichting was eerder gevestigd in het vroegere woonhuis van Mata Hari in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden, maar is in 2002 opgegaan in het historisch en letterkundig centrum Tresoar, samen met de Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief. Er bestaat nu nog steeds een stichting FLMD. Die beheert de gelden die binnengekomen zijn met als doel projecten te steunen die een blijvende waarde kunnen hebben voor de Friese literatuur.