VNO-NCW Noord opent nieuw kantoor in Leeuwarden

Ondernemingsvereniging VNO-NCW Noord heeft woensdag in de Kanselarij in Leeuwarden een nieuwe vestiging geopend. De vereniging wil zo makkelijker verbindingen leggen met de overheden in de provincie en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dat is van groot belang voor de ontwikkelingen de komende tijd.
VNO-NCW wil zich richten op de omschakeling van fosiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dat is voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van de ondernemingsraad in het noorden van groot belang, zegt de Friese voorzitter Sjoerd Galema.
Met name nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, moeten de ondernemers zelf aan de bak om zaken te doen voor de provincie. Landelijk VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer kreeg de eer het kantoor te openen. Hij vindt dat het tijd is dat de bedrijven in het noorden een stap maken. "Hjir binne se goed mei op it mêd fan suvel en toerisme. Mar no moatte de pylken ek rjochte wurde op it ûntwikkeljen fan alternative brânstoffen en ek de âldereinsoarch. Dat is goed foar de ekonomy", zegt Hans de Boer. Volgens hem is het dan ook van groot belang dat bedrijven veel meer de verbinding zoeken met het onderwijs. Kennis is van groot belang voor de economie van de toekomst denk De Boer.