Fries in Ecuador: "Hiele lân stiet op syn kop"

De schrik zit er goed in bij de Fries Aldert Schriemer. Hij woont sinds vier jaar in Ecuador, het land dat zaterdag getroffen is door een grote aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter. "It hiele lân stiet op syn kop, 80 oant 90 prosint fan de stêd dy't troffen is, leit yn pún", vertelt Schriemer, die eerder in Tytsjerk woonde.
Schriemer woont zelf in de hoofdstad Quito. Ondanks dat die stad 170 kilometer ten oosten van het epicentrum ligt, was ook daar de beving te vernemen.
"Minsken giene hjir de strjitte op. It duorre ek bêst wol lang, nammentlik langer as minút. Wy laken der earst wat om, mar in dei letter waard dúdlik hoe grut oft de beving wie."
Naschokken
Nu, vier dagen later, wordt het gewone leven in Quito weer opgepakt. De beving blijft alleen wel het gesprek van de dag. "Yn de supermerken keapje minsken allegear produkten dy't nedich binne yn it troffen gebiet. Eltsenien praat der oer en op de telefyzje sjogge je oeral deselde bylden fan de problemen. Eltse dei wurde der noch wer oerlibbenden fûn, mar der lizze ek in protte deaden en ferwûnen op strjitte." In de Nacht van dinsdag op woensdag was er nog een flinke naschok van 6.2 op de schaal van Richter. "Mei elkoar ha der noch sa'n 150 neiskokken west sûnt sneontejûn", weet Schriemer.
De 26-jarige Schriemer werkt voor Local Dreamers, een stichting die ervoor zorgt dat arme kinderen ook naar school kunnen. Ze zijn een inzamelactie begonnen. Met het geld willen ze het Ecuadoriaanse Rode Kruis helpen.