Roep om meer huurhuizen in Tytsjerksteradiel

Drie gemeenteraadspartijen roepen Tytsjerksteradiel op om voor meer huurhuizen te zorgen. CdA, FNP en ChristenUnie hebben grote zorgen over het bestaande aanbod. Veel dorpen hebben geen geschikte huurhuizen voor jongeren. Daarnaast moeten er ook steeds meer statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - aan woonruimte worden geholpen.
De fracties vragen het college van B&W donderdag in de raadsvergadering om op korte termijn met een plan te komen, zij denken daarbij b.v. aan het ombouwen van bestaande gebouwen.