Vlinderwerkgroep Friesland wil nieuwe atas in 2020

Argusflinter © Tjerk Kunst
De Vlinderwerkgroep Friesland wil over vier jaar, in 2020, een nieuwe atlas uitgeven van alle dagvlinders in Friesland. In 2000 verscheen deze atlas voor het laatst. De werkgroep wil hiermee onderzoeken of de cijfers van het CBS ook voor Friesland gelden. Het onderzoeksbureau meldde vorige maand dat het landelijk gezien beter gaat met de vlinders. Om de atlas samen te stellen, willen de leden de dagvlinders tellen op kilometerhok-nivo.
Dit betekent dat ruim 4000 gebieden fan één vierkante kilometer worden ingedeeld. Die worden allemaal onderzocht op de aanwezigheid van vlinders. De Vlinderwerkgroep hoopt dat veel mensen willen meehelpen met de inventarisatie.