Friese politiek naar Den Haag om gaswinning

Diverse Friese wethouders en gedeputeerden reizen dinsdag naar Den Haag om de Tweede Kamer een manifest aan te bieden tegen de gaswinning. De Friese politiek is tegen de gaswinning in onze provincie, maar het is de minister die uiteindelijk besist of en waar er gas wordt gewonnen. Nu de gaskraan in Groningen meer en meer wordt dichtgedraaid, komen de kleinere Friese gasvelden steeds vaker in beeld.
Manifest
Het manifest gaat vooral over de zorgen die er zijn onder de Friezen. In Fryslân is men bang voor de gevolgen die de gas- en zoutwinning hier op termijn kan hebben. Is er kans op bodemdaling, schade aan woningen, huizen die minder waard worden? En hoe zit het met de milieuschade? En wie draait hier allemaal voor op?
Nije mijnbouwwet
De minister bepaalt dus of en waar er wordt gewonnen, op basis van de mijnbouwer. Deze wet wet wordt voor de zomer waarschijnlijk aangepast in verband met de situatie in Groningen. Er gaan stemmen op om de omgekeerde bewijslast hierin mee op te nemen. Dat betekent dat de winner moet bewijzen dat de schade niet van de winning komt, in plaats van dat de burgers moeten bewijzen dat de schade van de winning komt.
Meer inspraak
Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP hoopt ook dat gemeenten en provincies meer invloed krijgen en vindt dat dit in de nieuwe wet moet komen. Hij hoopt dat ze advies en – beter nog – instemmingsrecht krijgen. Dat zou beteken dat de minister altijd bij de lokale en regionale overheden langs moet om over gaswinningsbesluiten te praten.