"Werkzaamheden aan N31 bij Harlingen liggen op schema"

De werkzaamheden aan de N31 bij Harlingen liggen tot nu toe prima op schema. Dat zegt projectleider Age Beuving. Hij wijst er wel op dat bij grote projecten als deze altijd rekening moet worden gehouden met onverwachte tegenslagen.
De N31 krijgt twee keer wee rijstroken en wordt over een lengte van twee kilometer verdiept aangelegd. Onder het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct aangelegd en er komen vijf viaducten. Daarvoor zijn bijna negenduizend heipalen nodig met een lengte van 18 tot 21 meter en ongeveer 4500 damwanden met een lengte van 15 tot 29 meter.
In totaal wordt 350.000 kuub grond afgegraven, dat zijn nagenoeg 14.000 vrachtwagens. Het project kost 146 miljoen euro. De nieuwe N31 moet eind 2017 in gebruik worden genomen.