Postzegels ter ere van 100 jaar Natuurmonumenten op Griend

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Natuurmonumenten zich voor het eerst inzette voor het behoud van de natuur op het onbewoonde waddeneiland Griend. Vrijdag zijn vogelwachters Date Lutterop en Giny Kasemir weer afgereisd naar het eiland om te zorgen dat de tienduizenden vogels in alle rust de kuikentjes kunnen grootbrengen. Ze zitten dan in een klein huisje op palen en komen maanden lang bijna niet buiten om de vogels zo weinig mogelijk te storen.
Om het jubileum te vieren heeft PostNL vrijdag een speciaal postzegelvel uitgegeven, met daarop tien vogels die op het eiland leven.
Onder andere de grote stern, bergeend, rosse grutto en eidereend staan er op. De eerste postzegels werden overhandigd aan de 'Heer van Griend', burgemeester Bert Wassink van Terschelling.
Onmisbaar
Volgens natuurbeschermingsorganisaties is het onbewoonde waddeneiland onmisbaar voor trek- en broedvogels. In het broedseizoen liggen er bijna 800 nesten op een hectare land. Zoveel vogels, in zo'n klein gebied, dat zie je in Nederland verder eigenlijk niet, zeggen de vogelwachters.
De honderdduizenden vogels zoeken in het voor- en najaar naar eten op het drooggevallen Wad rondom Griend. Bij hoogwater hebben ze op het eiland een veilig onderkomen. In het broedseizoen brengen ze hun jongen daar groot.
Waterpeil hoger
Het eiland Griend dreigt onder te lopen. Het waterpeil wordt langzaamaan hoger, en de zeestromingen zijn veranderd sinds de aanleg van de Afsluitdijk. Om het eiland te redden zal in de nazomer begonnen worden met het opspuiten van zand. Zo moet het eiland worden versterkt. Eind april moet duidelijk worden welke bedrijven dat gaan doen.