"Kleine opvang fan statushouders is goed voor dorpen"

Kleinschalige opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus in dorpen in Fryslân is niet alleen goed voor vluchtelingen maar kan ook bijdragen aan versterking van het leven in het dorp. Dat zegt Jaap Vellinga van Stichting Vluchtelingenwerk donderdagavond in Jirnsum bij een bijeenkomst over opvang van statushouders in Friese dorpen.
Ongeveer 60 belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af. In heel Nederland wachten ongeveer 16.000 statushouders in asielzoekerscentra op een huis. Dus opvang is hard nodig. De avond werd georganiseerd door de stichting Doarpswurk.