VIDEO: Opkomst referendum in Fryslân hoger dan in Randstad

In Fryslân wordt aanmerkelijk meer gestemd dan in de grote steden in de Randstad. Een compleet beeld is er nog niet, maar in een groot aantal Friese gemeenten lag de opkomst voor het Oekraïne-referendum om 3 uur rond de 20 procent. In steden als Rotterdam en Den Haag is dat maar zo'n 12 procent.
Om het referendum geldig te maken, moet 30 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitbrengen. Op de Waddeneilanden lig de opkomst het hoogst. Schiermonnikoog en Ameland zitten bijvoorbeeld rond de 25 procent.
Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog ligt de opkomst al boven de 30 procent en Ameland zit rond de 25 procent. Aan de vaste wal ligt de opkomst tussen de 15 en 20 procent. In de grote steden in de rest van het land ligt de opkomst echter aanmerkelijk lager. Opiniepeilers hadden eerder gerekend op een hogere opkomst.