Wonen Noordwest-Friesland geprezen om aanpak krimp

It haadkantoar fan Wonen Noordwest-Friesland © Google Streetview
Woningbouwcorporatie Wonen Noordwest-Friesland heeft een goede beoordeling gekregen van de visitatiecommissie. Die komt eens per vier jaar langs om de organisatie helemaal door te lichten.
Wonen Noordwest-Friesland krijgt meerdere keren een acht, en een keer een zeven voor de prestaties. In het rapport is de commissie vooral te spreken over de ambities en de financiële prestaties van de corporatie. Ook is er bijzondere aandacht voor de manier waarop de organisatie omgaat met de krimpproblematiek.