Dominee Westra houdt laatste kerkdienst in Lollum

Ds. Liuwe Westra © Omrop Fryslân
Dominee Liuwe Westra heeft zondagochtend zijn laatste kerkdienst gehouden in Lollum. Westra heeft ontheffing uit het ambt gekregen. Hij gaat aan het werk als wetenschapper voor de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht. Westra is dominee geweest van Lollum, Waaxens, Burchwerd, Hartwerd en Hichtum.
Verder staat hij bekend als vroegere voorzitter van het Christelijk Fries Gezelschap en is hij actief in de Friese damwereld.