Toch thuiszorg Antonius Zorggroep in zuidwestelijk Fryslân

© Omrop Fryslân
De Antonius Zorggroep gaat dit jaar toch door met de thuiszorg in het zuidwesten van de provincie. De zorggroep dient het WMO-contract met de gemeente Súdwest-Fryslân dat eerder werd opgezegd, toch uit. Afgelopen jaar november werd dat opgezegd, omdat het niet kostendekkend zou zijn. De Antonius Zorggroep wou opnieuw onderhandelen.
Nu duidelijk is dat het ministerie van Volksgezondheid de plannen voor het vernieuwen van de thuiszorg steunt, is er meer ruimte bij de zorggroep. De thuiszorg kan dan ook gegarandeerd worden.
Code
Die ruimte is er omdat het ministerie gemeenten dringend adviseert in te stemmen met een nieuwe 'Code Verantwoordelijk Martkgedrag Thuisondersteuning'. Daarin wordt voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van de strijd om een zo laag mogelijke prijs. Mocht de gemeente Súdwest-Fryslân die code niet steunen, dan wordt het contract toch opgezegd.
Financiële ondersteuning
Om de vernieuwingsslag in de thuiszorg te maken - het gaat dan om een andere wijze van werken - vraagt de Antonius Zorggroep om extra geld van Súdwest-Fryslân. Verder wil de groep een beroep doen op een speciaal geldpotje voor vernieuwing. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân werkt in samenwerking met het college van Littenseradiel aan een reactie op de handreiking van de zorggroep.
giet dan om in oare wirze fan wurkjen