Tekort aan suiker: Friese boeren kunnen profiteren

​Het tekort aan suiker is een positief signaal voor Friese boeren. De suikerprijs gaat omhoog door droogte in Zuidoost-Azië en natte gebieden in Brazilië. Landen zoals China, India en Thailand produceren daardoor veel minder suiker. Marktbureau's schatten in dat dit seizoen tot 8 miljoen ton minder suiker wordt geproduceerd.
Voor Friese boeren is de stijgende suikerprijs juist een reden om suikerbiet te verbouwen. Toch kunnen Friese boeren niet direct wat doen aan het suikertekort. Tot het eind van dit jaar ligt er nog een quotum op de suikerproductie.
Daarnaast is het pas aantrekkelijk om suiker te verbouwen als één ton suikerbieten €40,- of meer oplevert. De verwachting van LTO-Noord is dat er in Fryslân eind 2017 veel meer suikerbiet zal worden verbouwd.