"Bestrijding muskusratten voorbeeld voor andere provincies"

In Friesland zijn steeds minder muskusratten. Dat blijkt uit een onderzoek van Wetterskip Fryslân en onderzoeker Daan Bos van ecologisch bureau Altenburg & Wymenga. Volgens het Wetterskip is de bestrijding van muskusratten in onze provincie een voorbeeld voor andere provincies.
Dat er nu nog maar zo weinig muskusratten over zijn is af te leiden aan het aantal dat bestrijders vangen, aldus het Wetterskip. In 1993 waren het er nog 104.000, het afgelopen jaar stond de teller op 2079.
Muskusratten veroorzaken veel schade aan kaden en dijken. Door de bestrijding te concentreren in de winterperiode wordt voorkomen dat de dieren jongen krijgen.
Er wordt door de gemeenschappelijke waterschappen nog altijd onderzoek gedaan naar de bestrijding van de muskusrat. Het doel is om in juni de uitkomsten te presenteren. Het Wetterskip krijgt wellicht bezoek van andere provincies en bestrijders om te kijken hoe succesvol de jacht op de dieren er hier aan toe gaat.