Veranderingen in VMBO-onderwijs zetten scholen onder druk

Door veranderingen in het vmbo-onderwijs staan het komende schooljaar mogelijk docenten zonder de juiste bevoegdheid voor de klas. Landelijk geldt dat voor duizenden leraren. Na de zomervakantie stappen de meeste vmbo-scholen over op nieuwe profielen. Leerlingen kunnen dan nog maar uit 10 vakkenpakketten kiezen en niet uit 33, zoals dat nu het geval is. Voor docenten betekent dat dat zij moeten bijstuderen en daar ligt net het probleem.
De VO-raad, de belangenorganisatie voor het voortgezety onderwijs, zegt dat scholen te weinig geld en tijd hebben om alle leraren voor 1 augustus klaar te stomen voor de nieuwe werkwijze.
Teamleider Hilbrandt Visser van de vmbo-opleidingen van CSG Comenius op de locatie Zamenhof in Leeuwarden zegt dat vooral docenten van de kleinere scholen niet op tijd klaar zijn. Comnius heeft de zaken wel voor 1 augustus op orde, aldus Visser.