Grote bomenkap in Leeuwarder stationsgebied

Het stationsgebied in Leeuwarden ondergaat een metamorfose. Daarvoor zijn zaterdag 92 bomen gekapt. Dat is nodig voor de aanleg van een nieuw groen stationsgebied, dat een parkachtige en ruimtelijke uitstraling moet krijgen. Er komen 105 bomen voor terug.
In het toekomstige plantsoen vormen de bomen het decor voor de mistfontein die geplaatst wordt in het kader van Culturele Hoofdstad. Op de webside www.vrij-baan.nl is te zien hoe het stationsgebied er uit komt te zien.