Woningbouwvereniging wil gemeenschapszin verbeteren

Welzijnsorganisatie KEaRN gaat dit jaar in acht straten in de gemeente Tytsjerksteradiel aan de slag om de leefbaarheid te verbeteren. Afgelopen jaar is er een proef gedaan in Hurdegaryp. Medewerkers van Kearn stonden met koffie en thee klaar in de Bodaanstraat om met mensen in gesprek te raken.
Dat leverde veel ideeën op om het beter met elkaar te hebben. Dat zorgde ook voor een betere sfeer in de straat. Bewoners stapten ook eerder samen naar de gemeente of naar de woningcorporatie, als ze zaken wilden verbeteren.
Het leefbaarheidsproject van KEaRN en WoonFriesland heeft als naam 'straatbabbel' gekregen.