"Historisch onderzoek in grensregio beter afstemmen"

De gebouwen fan de Fryske Akademy
Historisch onderzoek aan weerskanten van de grens: dat is het streven van een Duits-Nederlands geschiedenisnetwerk waar woensdag mee begonnen is. Vertegenwoordigers van zo'n twintig organisaties, waaronder de Fryske Akademy en de Waddenacademie, kwamen in het Duitse Leer bij elkaar op de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten.
Het netwerk wil de samenwerking aan weerskanten van de grens bevorderen in het onderzoek naar cultureel erfgoed en regionale geschiedenis.
Volgens Marijn Molema, historicus bij de Fryske Akademy en initiatiefnemer van het netwerk, kan het historisch onderzoek in de grensregio beter op elkaar worden afgestemd. ''Historisch onderzoek in de grensregio richt zich nu vaak op dezelfde thema's'', zo zegt Molema.
Door een betere samenwerking tussen de organisaties, moet het mogelijk worden het historisch onderzoek in de diverse regio's meer op elkaar aan te sluiten.