Toegang tot bos van Beetsterzwaag misschien niet meer gratis

Er moet goed worden gekeken naar de verdeling van de kosten van het onderhoud van de bossen rond Beetsterzwaag. Dat vinden landeigenaren van het gebied. Ze draaien op dit moment volledig op voor het onderhoud van de paden en bomen en dat kost elk jaar zo'n 80.000 euro. En dat terwijl de gebruikers gratis door het gebied kunnen wandelen.
Het onderhoud moet gebeuren omdat eigenaren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zo worden takken gesnoeid, paden onderhouden en stormschade opgeruimd. De eigenaren willen kijken naar mogelijkheden om de kosten beter te verdelen.
Daarbij denken ze aan de inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers of mensen van re-integratieprojecten. Donderdag wordt er door de landeigenaren verder gesproken over de economische mogelijkheden van de natuur rond Beetsterzwaag.