Vissers beginnen met proef voor behoud kustvisserij

© Omrop Fryslân, Alle Faber
Zes kleine kustvissers in en rond het Wad zijn begonnen met een proef die ervoor zorgen moet dat deze visserij behouden blijft voor het Wad. Drie vissers komen uit Fryslân. De opbrengsten van deze vissers zijn laag en de kosten om een ontheffing te krijgen op de natuurbeschermingswet hoog. Daarom is afgesproken dat zijn onder die vergunning mogen vissen, maar dan moeten de vissers wel secuurder bijhouden wat zij vangen, waar ze dat doen en hoe. Dat kunnen ze doen met de telefoon.
Deze proef duurt twee jaar en is onderdeel van het 'Programma naar een Rijke Waddenzee'. De registratie moet ook meer zicht geven op de ontwikkeling van de visstand in de Waddenzee. De vissers vissen daar onder andere met fuiken en staand want.