Kaatsvereniging Tytsjerk verkeert in zwaar weer

Keats © ANP
Kaatsvereniging De Wâldklappers uit Tytsjerk heeft het zwaar. Als er voor het eind van deze ochtend geen nieuwe voorzitter en secretaris gevonden kan worden houdt de vereniging op met bestaan. De Wâldklappers is een van de meest oostelijke verenigingen in Fryslân en ligt in een gedeelte van de provincie waar het kaatsen niet al te groot is.
Al jaren wordt geprobeerd om nieuwe bestuursleden te vinden, maar omdat het dorp klein is, heeft de zoektocht nog steeds niets opgeleverd. "In protte leden hawwe alris bestjoerslid west," aldus huidig secretaris Ingrid Sobel.
Met name het organiseren van de verplichte KNKB wedstrijden drukt op het bestuur. Als de vereniging daadwerkelijk ophoudt te bestaan, hoopt Sobel dat de mogelijkheid van een particuliere kaatspartij in het dorp blijft. "Wy hawwe it materiaal dat nedich is foar in partij, dus it soe sa organisearre wurde kinne."