Integriteitsrapport: "Raadslid Marinus heeft dubbele pet op"

Uit het integriteitsrapport naar de gang van zaken over zorgaanbieder Springth blijkt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Riedslid Marinus van Opsterlands Belang zou tussen mei 2014 en april 2015 in strijd gehandeld hebben met de gemeentewet en de gedragscode integriteit. Springth is het bedrijf van zijn vrouw.
De zorgaanbieder had een overeenkomst met de gemeente op basis van 25.000 euro. Uit het onderzoek blijkt dat wethouder Kooistra raadslid Marinus niet op zijn dubbele pet gewezen heeft.
Verscheidene ambtenaren zouden de wethouder gewezen hebben op de signalen dat een overeenkomst met Springth een risico zou zijn. Bovendien heeft Marinus zich tussen mei 2014 en augustus 2015 in gesprek met de gemeente voorgedaan als vertegenwoordiger van Springth, terwijl hij toen raadslid was.
Burgemeester Van Selm fan Opsterland vindt het "een stevig en confronterend onderzoek". De resultaten vallen haar niet mee."Dit rapport geeft volstrekte duidelijkheid over deze zaak. Een gemeente moet van onbesproken gedrag zijn en dat is voor mij dan ook aanleiding geweest om op basis van de signalen die mij bereikten, onderzoek te laten doen. Momenteel is de nieuwe integriteitscode voor de gemeente in ontwikkeling en we gaan de ervaringen van deze zaak daarin betrekken om die code verder aan te scherpen en te optimaliseren. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de gemeenteraad", zo zegt Van Selm. Wethouder Kooistra wil nog niet vooruitlopen op een mogelijk aftreden.
Op 29 maart wordt de zaak inhoudelijk besproken bij de raadsbijeenkomst van de gemeente. Burgemeester en wethouders van Opsterland komen later deze week met een reactie. Wethouder Kooistra vindt de uitkomsten van het rapport 'pittig', maar wil er in afwachting van de raadsbijeenkomst op 29 maart niets over zeggen. Het onderzoek is uitgevoerd door buro Berenschot.