Rijksbesluit over nachtelijke Wadtaxi is uitgesteld

© Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Minister Schultz van Haegen kan nog geen besluit nemen over de nachtelijke Wadtaxi's. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Op bestaande snelvaarroutes voor overdag zouden 's nachts ook watertaxi's moeten varen. Maar het Waddengebied valt onder de natuurwet en veranderingen zijn alleen toegestaan wanneer er geen schadelijke effecten voor de natuur zijn. Uit onderzoek is nu gebleken dat shade aan de natuur in dit geval niet uitgesloten kan worden. Daarom zegt der minister dat ze geen besluit kan nemen.
Provincies kunnen voor specifieke gebieden wel een vergunning afgeven.
Die provinciale vergunning is mogelijk als aangetoond kan worden dat negatieve effecten in die gevallen uitgesloten kunnen worden. De minister zal het gebied dan aanwijzen als vaarwater in de 'Regeling Snelle Motorboten Rijkswateren'.