Fryske Akademy komt met 'Dei fan 'e Fryske Letterkunde'

Gysbert Japicx
De Fryske Akademy organiseert op 7 oktober de eerste 'Dei fan 'e Fryske Letterkunde'. Op die dag is het 350 jaar geleden dat het testament van de 'Fryske Shakespeare' Gysbert Japicx voorgelezen werd. Dichter en classicus Piet Gerbrandy opent de dag. Hij houdt ook een lezing over wat Gysbert Japicx de hedendaagse lezer kan bieden.
Verder is er ruimte voor discussie over de Friese literatuur. De Fryske Akademy werkt hiervoor samen met Tresoar, de Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Frysk en meertalige van de NHL Hogeschool.