Noorden steekt gezamenlijk 7 ton in 'versterking cultuur'

De vier grote steden van Noord-Nederland en de drie noordelijke provincies steket gezamenlijk zo'n 700.000 euro yn de versterking van de culturele sector. Het is de bedoeling om met die investering de hele culturele wereld een sterkere basis te geven. Bestaande culturele festivals en projecten in het noorden zouden meer met elkaar moeten samenwerken.
Zo moet het gemakkelijker worden om programma's rond te krijgen of sterke acts binnen te halen. Ook zou er een nieuw noordelijk productiehuis moeten komen.
Door beter samen te werken kan Noord-Nederland beter de concurrentie aan met de culturele projecten in de randstad. Ook kunnen zo eventuele nieuwe bezuinigingen van de landelijke overheid beter worden opgevangen. De noordelijke overheden doen dit ook om gezamenlijk beter te kunnen werken aan eigen doelstellingen als cultuureducatie en talentontwikkeling, aldus cultuurwethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden. De provincie Drenthe laat in een reactie weten dat ze nog geen geld toegezegd hebben voor de gemeenschappelijke cultuurambities. De provincie Drenthe is wel op de hoogte van het bestaan. De provincie Drenthe is wel op de hoogte van het bestaan van het plan.