Nieuw boekje met verhalen in het Hindeloopers

Roelie de Vries-Bakker © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Het Hindelooper dialect staat onder druk. Op het schoolplein wordt het bijna niet meer gebruikt en dat gaat de echte Hindeloopers aan het hart. Een van hen, Roelie de Vries-Bakker, brengt nu een boekje uit met Hindelooper verhaaltjes. Roelie heeft het boekje samen met Gosse Blom samengesteld. Blom werkte bij de Fryske Akademy en was Hindelooper taalkundige en deskundige. Blom overleed in 2014.
De verzamelde verhalen bleven een tijd bij Roelie thuis liggen. Begin dit jaar heeft ze het boekje afgemaakt. "Ik hoopje dat de minsken wer oer it Hylpers prate", zei mevrouw De Vries.
"It giet my net sa sear oer it boekje, mar om de Hylper taal, de wurden en de sinnen. Dat se har bewust wurde dat de taal der noch is mar dat it wol krityk wurdt" , zo zegt mevrouw De Vries. Aanstaande vrijdag, 18 maart, wordt 'De hönne op één poat' gepresenteerd. In Buro de Vries vertelt Roelie de Vries-Bakker zondag over het boekje, het Hindeloopers en de samenwerking met Gosse Blom.