Tweespalt binnen vogelwachten over eierzoeken

De Friese vogelwachten zijn het oneens over het wel of niet eierzoeken, ondanks de oproep van voorzitter Algra voor eensgezindheid binnen de BFVW. Vorige week spraken de leden af dat ze wel het veld in mogen om te zoeken, maar de eieren niet zullen meenemen. Er was maar een kleine meerderheid voor dat voorstel en de verdeeldheid blijft groot.
Ook binnen de Vogelwacht Het Oud-Bildt in St.-Annaparochie is onenigheid. Twee van de vijf bestuursleden willen eierzoeken, drie willen dat niet.
In de Bildtse Post vraagt de vogelwacht boeren om eierzoekers geen toestemming te geven op hun land te komen. Maar dat artikel is op persoonlijke titel van een van de bestuursleden. Volgende week donderdag is de ledenvergadering van Vogelwacht Het Oud-Bildt. De drie leden die het oneens zijn met het beleid willen verdergaan zonder de BFVW of opstappen.