Gemeentegeld voor 'ut behoud fan ut Franekers'

© OPB, Jan de Haan
De gemeente Franekeradeel steunt het 'Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers' met bijna 2000 euro subsidie. Het geld is bedoeld voor de promotie van de Franeker variant van het stadsfries. Het Genootschap wil een taalgids en een woordenboek maken. Ook zijn er plannen voor dictee- en dichtwedstrijden.
De gemeente Franekeradeel gaat in 2018 op in fusiegemeente de Waadhoeke en daarom wil het Genoatskap de Franeker taal in ere houden.