Provincie steekt geld in de bouw van sociale huurwoningen

De provincie Fryslân stelt ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar voor kleine huurprojecten. Het gaat om bouwplannen voor drie tot tien sociale huurwoningen. De initiatiefnemers kunnen hiervoor in de tweede helft van maart een lening aanvragen. Ze mogen maximaal de helft van het bouwbedrag lenen, met een maximum van een half miljoen euro. De provincie hoopt zo de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren.