Bezuinigingen Heerenveen leiden tot achterstallig onderhoud

De gemeente Heerenveen investeert de komende jaren in het onderhoud van bruggen, tunnels en kades. Uit onderzoek is gebleken, dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Sinds 2010 bezuinigde Heerenveen bijna twee miljoen euro op onderhoud. Alleen de echt noodzakelijke gevallen werden aangepakt.
Wethouder Hans Broekhuizen wil nu het onderhoud in één keer weer op peil brengen. Binnenkort zal hij daarvoor een plan opstellen en aan de gemeenteraad voorleggen.