Tzummarum is blij met doorstart van Nij Bethanië

Dorpsbelang Tzummarum is blij met de plannen van zorgcentrum Het Bildt om van Nij Bethanië weer een zorgcomplex te maken. Woensdag presenteerden de initiatiefnemers de plannen aan het dorp.
Wel moeten de plannen in perspectief worden gezien, zegt voorzitter Germ van der Mei van dorpsbelang. Het oude concept van Nij Bethanië, met 80 plaatsen, komt niet terug. Het wordt kleinschaliger, met 32 plaatsen. Bovendien kan er nog niet worden begonnen, omdat het College van Sanering nog toestemming moet geven.
Dat college moet groen licht geven voor de overdracht van grond en gebouwen van eigenaar Noorderbreedte naar woningstichting Noordwest Friesland. Pas daarna kan de verbouwing en inrichting van Nij Bethanië van start. Het zorgcomplex ging vorig jaar dicht, omdat Noorderbreedte er geen brood meer in zag.