Vlinderstand boekt vooruitgang

Het gaat langzaam beter met de vlinderstand. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst in jaren zijn er meer vlindersoorten die vooruitgang boeken in plaats van achteruitgang. De afgelopen jaren hebben natuurorganisaties en de politiek veel gedaan om vlinders te helpen.
In Fryslân zijn op sommige plaatsen speciale planten en struiken geplant om meer vlinders te trekken. Zo is vorig jaar bij Heerenveen een idylle aangelegd: een stuk grond dat wordt ingezaaid met speciaal zaad, waardoor meer vlinders en bijen op het gebied afkomen.