Eerste paal geslagen voor nieuw MFC in Rottevalle

Er is jaren gesproken over een nieuw dorpshuis in Rottevalle, maar woensdagochtend is de eerste paal geslagen voor het nieuwe multifunctionele centrum in het centrum van het dorp. In het MFC komt een basisschool, het dorpshuis, kinderopvang, jeugdsoos en naschoolse opvang. Na de herfstvakantie gaat het centrum open.
Het MFC komt op de plek van het gesloopte dorpshuis. De gebouwen waar de scholen en de kinderopvang nu nog in zitten, zijn volgens de nieuwe directeur De Boer van het MFC verwaarloosd. Daarom zijn ze toen aan een nieuw onderkomen.
De openbare basisschool en de christelijke basisschool komen straks in hetzelfde gebouw. De Boer maakt zich geen zorgen over dat dit problemen kan opleveren. ''Der moat fansels wol goed oer praat wurde dat de skoallen har eigen identiteit hâlde, mar alle âlden binne akkoard en ek de bern fine it net slim'', aldus de directeur.