Burgemeesters gaan niet naar eerste ei in het land, CdK wel

De Friese burgemeesters komen dit jaar de deur niet uit voor het heerste kievitsei. De afspraak is nu dat de vinder van het eerste kievitsei eerst de BFWV waarschuwt. Nadat die alles heeft gecontroleerd heeft, gaan ze - zonder ei - naar het gemeentehuis, waar de vinder een oorkonde krijgt.
Commissaris van de Koning John Jorritsma gaat echter wel het land in om samen met de vinder naar de vindplaats, maar zal het ei niet oprapen om het in het water te controleren of het wel of niet bebroed is.