Kamervoorzitter kritisch over gang van zaken mediawet

Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer sprak dinsdag haar zorgen uit over de gang van zaken bij de nieuwe mediawet. Dat moet geen gewoonte worden, zegt zij.
De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over de nieuwe mediawet van staatssecretaris Dekker. De verwachting is dat een meerderheid met de wet zal instemmen. Dan verliest Omrop Fryslân zijn zelfstandige positie en moet de omroep ook flink bezuinigen.
Het CDA, 50plus, SP en de Partij voor de Dieren vinden dat je een wet waar zoveel aan mankeert, niet aan moet nemen.
Een grote meerderheid lijkt zch af te tekenen voor een Friese mediaraad met adviesrecht. Daar worft komende dinsdag ook over gestemd. Overijssel en Limburg hebben ook gevraagd om een mediaraad. Dekker wijst dat van de hand. Alleen het Fries als tweede rijkstaal kan een mediaraad krijgen, vindt hij. Dekker baseert zijn mening op het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa.
De stemming volgende week is een hoofdelijke stemming. Zoiets wordt vaker gedaan bij de meer gevoelige onderwerpen. De Kamerleden moeten een voor een uitspreken of ze voor of tegen zijn.