Bezuinigingen op regionale omroepen half jaar uitgesteld

De bezuinigingen van 17 miljoen euro op de regionale omroepen wordt met een half jaar uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker maandagavond afgesproken met ROOS, de organisatie van regionale omroepen. Dekker komt de regionale omroepen tegemoet door de omroepen 8,5 miljoen euro extra te geven voor de zogenoemde 'frictiekosten'. Dat zijn kosten die gemaakt worden voor de reorganisatie.
De maatregel is nodig omdat de politieke besluitvorming over de nieuwe mediawet van Dekker veel langer duurt dan gepland was.
Weerstand tegen mediawet
Dekker wil alle regionale omroepen onderbrengen in de landelijke organisatie RPO. De RPO had op 1 januari van dit jaar met de reorganisatie moeten beginnen, maar door de trage politieke besluitvorming is er nog geen RPO. Met namen in de Eerste Kamer is veel weerstand tegen de mediawet.
Draagvlak
De Senaat zal dinsdag voor de derde keer over de mediawet vergaderen, en dat is erg uitzonderlijk. Dekker hoopt dat zijn akkoord over de regionale omroepen het draagvlak in de Eerste Kamer voor zijn wet iets groter maakt.
Een beetje meer lucht
Vice-voorzitter Jan Koster van ROOS - ook directeur van Omrop Fryslân - zegt dat de afspraak met Dekker de regionale omroepen een beetje meer lucht geeft om de reorganisatie en bezuinigingen door te voeren. "Mar dy seis moanne hawwe we ek hurd nedich om it in bytsje soarchfâldich te dwaan." Koster heeft met Dekker afgesproken dat de motie van OSF-senator Hendrik ten Hoeve over de oprichting van de Friese mediaraad voor Omrop Fryslân nog voor de zomervakantie verder uitgewerkt wordt.