Snekers halen zelf afval uit de grachten

De frijwilligers fan Suver Skjin
In Sneek vissen burgers nu zelf afval uit de grachten en andere wateren. Ze doen dat onder de naam Suver Skjin. Ze varen met een oranje bootje met grijpers en een bak voor de rommel door de stad.
Jildau Wiarda is een van de vier burgers die meedoet. Ze ergerde zich al langer aan de rotzooi. Toen er steeds meer bij kwam, ontstond het idee om Suver Skjin op te richten. De schoonmakers varen een dagdeel in de week en iedere keer hebben ze de boot vol. Er ligt vooral veel afval in de rietkragen.
Steun 
De vrijwilligers moeten nog een groot deel van de waters rotzooivrij maken. Als dat allemaal gedaan is, is het een kwestie van bijhouden. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt Suver Skjin met geld. Maar er kan nog wel wat bij, dus ze zoeken meer vrijwilligers en donateurs.