Zorgen CDA over doorstroom HBO'ers naar Campus Fryslân

© ANP
CDA Fryslân maakt zich zorgen over het afnemend aantal eerstejaars studenten op het HBO. Dit jaar zijn er 8,6 procent minder studenten begonnen dan afgelopen jaar. Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff van CDA Fryslân wel van gedeputeerde staten weten wat de cijfers betekenen voor de doorstroom naar de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.
Het CDA Fryslân vraagt zich af of de afname gevolgen heeft voor het basisonderwijs als er in de toekomst minder Pabo'ers zijn.
Instroom belangrijk voor werkgelegenheid
Volgens Reitsma-Hazelhoff is de instroom in HBO-bachelors van groot belang. "Een goede in- en doorstroom is uiteindelijk heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Fryslân. Het is belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak van deze daling is." Mogelijke oorzaken zouden bijvoorbeeld de aankondiging van het leenstelsel, strengere toelatingseisen voor Pabo-opleidingen en de toenemende studiekosten kunnen zijn.