''Verschraling Fries landschap dreigt door beleid''

Het Friese lanschap dreigt verder te verschralen door de manier waarop het Rijk probeert het aantal koeien terug te dringen. Daar maakt directeur Hans van der Werf van de Friese zich zorgen om.
Hij verwacht dat vooral grote, kapitaalkrachtige boeren verder zullen groeien door het nieuwe systeem waarbij de groei van een melkveehouderij gebonden is aan zogenaamde fosfaatrechten.
Meer dan toegestaan
De Nederlandse boeren produceren daarom meer fosfaat dan is toegestaan. De handel in fosfaatrechten werkt volgens van der Werf straks de schaalvergroting in de hand en dat heeft weer gevolgen voor het landschap.
In die rechten kan worden gehandeld. De ingreep van staatssecretaris Van Dam is er gekomen omdat het aantal koeien na het afschaffen van de meklquota flink is toegenomen
''Geen blaam individuele boer''
Individuele boeren kun je zoiets niet verwijten, vindt Van der Werf. Want zij zitten vast aan een systeem dat vooral gericht is op het produceren van zoveel mogelijk melk.