Werk aan het Potskar bij het Snitsermar schiet op

De herinrichting van het Potskar aan het Snitsermar schiet al behoorlijk op. Het gebied in het verlengde van de Potten is flink over de kop gehaald. Ze zijn er nieuwe sloten, moerassen een baaien aangelegd. Dat moet onder andere de dotterbloemen terugbrengen. Vroeger was het Potskar land dat regelmatig onder water stond. Ook hoopt Staatsbosbeheer dat de Kemphaan weer terugkomt en niet enkel als gast, maar als broedvogel.
Voor de bezoekers is er onder andere een kanoroute verlengd en een vogelhuis met een vleermuizenverblijf. Dit voorjaar moet alles klaar zijn.