Ceremonie kievitseieren in het veld nog lang niet zeker

Burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel wil van alle Friese burgemeesters horen of ze wel of niet het veld ingaan om het eerste kievitsei op versheid te controleren. Het geeft een apart beeld, aldus Heldoorn, als sommige burgemeester het veld wel ingaan en anderen niet.
Verscheidene burgemeester hebben inmiddels gezegd dat zij het niets voelen voor de ceremonie in de open lucht. Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland zou het vreemd vinden, nu er een verbod is het zoeken van kievitseieren. Heldoorn wil het veld liever ook niet in.
De leden van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten hebben vrijdagavond na een felle discussie aangegeven dat ze graag willen dat er stilgestaan wordt bij de vondst van het eerste kievitsei. Het is nog maar de vraag of ze hun zin krijgen.
Omrop Fryslân vroeg eerder aan de Friese burgemeester wat ze zouden gaan doen bij een verbod op het zoeken van kievitseieren. Een meerderheid gaf aan dat ze het veld niet in zouden gaan. Naar het zich laat aanzien, is dat niet veranderd.