Sander Dekker aan de slag met aanbevelingen motie OSF

Steatssiktaris Sander Dekker © ANP
Om de breedgedragen motie van Hendrik ten Hoeve van de OSF-fractie biedt goede uitgangspunten voor nieuwe afspraken tussen het Rijk en de provincie Fryslân over de positie van Omrop Fryslân in de nieuw te vormen RPO. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Eerste kamer.
Die brief beloofde hij afgelopen dinsdag, toen bleek dat de Eerste kamer nog niet wil instemmen met de Mediawet. Naast landelijke zaken wordt in die Mediawet ook geregeld dat alle regionale omroepen voortaan onder één organisatie vallen.
Om de positie van de Friese taal en cultuur, en daarmee ook van Omrop Fryslân, in die organisatie te waarborgen, vroeg Ten Hoeve om het instellen van een adviesraad die opkomt voor de positie van het Fries. Dekker zegt in zijn brief toe, in overleg met de provincie, de omroep en de RPO met een regeling te komen.
Citaat brief
"Het lid van de OSF-fractie diende een motie in over extra waarborgen in verband met het belang van het Fries als tweede rijkstaal en, in het verlengde daarvan, de positie van Omrop Fryslân binnen het geheel van de RPO. De motie werd breed ondersteund door de fracties in uw Kamer. De waarborgen die in deze motie zijn opgesomd, vormen in mijn ogen goede contouren voor de nadere uitwerking van zowel het wetsvoorstel als de nieuwe bestuursafspraken tussen het Rijk en de provincie Fryslân. Vanwege de bijzondere positie van het Fries als tweede rijkstaal is het verder belangrijk dat er in het regiowetsvoorstel hiervoor extra waarborgen worden opgenomen. Ik zal in samenspraak met de RPO, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân tot een regeling komen en die vastleggen in de bestuursafspraak, zoals ook in de motie is verzocht."