Succesvolle editie 'Help Pake en Beppe de vakantie door'

De 15e editie van 'Help Pake en Beppe de vakantie door' heeft musea en archieven veel bezoekers opgeleverd. Volgens de eerste tellingen hebben ruim 17-duizend kinderen deze week met opa en oma een bezoek gebracht aan één van de 32 deelnemende musea of andere instellingen. Het thema van deze editie was 'Feest'.
Museumfederatie Fryslân en deelnemende instellingen noemen het een succesvolle en geslaagde week. Het Nationaal Modelspoormuseum trok deze week 2100 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 735.
Het Behouden Huys op Terschelling zag het aantal bezoekers verdubbelen naar 400. Na de Spitkeet op De Harkema kwamen zo'n 650 bezoekers.